معرفی پادکست آینده پزشکی

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۶:۴۳ | 50 | 00:19:00

ابرروندها در پزشکی سیستمی

توضیحات در مورد معرفی پادکست آینده پزشکی

پادکست آینده پزشکی بنا دارد افراد جامعه به ویژه دانشجویان – اساتید و سیاست گذاران عرصه سلامت را با ابر روندها و روندهای آینده پزشکی آشنا نموده زمینه ساز ایجاد فرهنگ رویارویی با فناوریهای جدید باشد و با ترجمان دانش فردا به زبان امروز جامعه پزشکی ایران را به خلق ابر روندهای پزشکی ترغیب نماید تا ما در دوران کاپیتالیسم فکری از جامعه جهانی عقب نمانیم.

نظر خود را در مورد معرفی پادکست آینده پزشکی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد معرفی پادکست آینده پزشکی