ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۸:۰۵ | 34 | 00:20:38

همگرایی NBIC

توضیحات در مورد ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم

 در این اپیزود ابر روندهای پزشکی را بر مبنای کتاب دکتر ایرج نبی پور معرفی کردیم و بر اساس کتاب راهنمای آینده پزشکی تالیف برتالان مسکو و ترجمه فرزاد مراد حاصلی از لزوم بازنگری در کوریکولوم آموزش پزشکی متناسب با اقتضائات آینده از جمله همگرایی NBIC صحبت شد.

نظر خود را در مورد ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم بنویسید.
captcha
نظرات در مورد ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم