دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۴۰ | 32 | 00:26:50

اقتصاد دانش بنیان و پاسخگویی اجتماعی

توضیحات در مورد دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

در این اپیزود، در مورد دانشگاه نسل سوم و مهمترین ویژگی آن که کارآفرینی و پاسخگو بودن به نیاز های جامعه است صحبت کرده ایم.

نظر خود را در مورد دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین بنویسید.
captcha
نظرات در مورد دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین