پاندمی و فناوری

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳:۴۹ | 12 | 00:10:32

هوش مصنوعی- بیوانفورماتیک- Revers vaccinology

توضیحات در مورد پاندمی و فناوری

 در این اپیزود از نقش فناوریهای غیر پزشکی از جمله هوش مصنوعی˓ فناوری اطلاعات˓رباتیک  در کنترل اپیدمیهای عفونی گفتیم و همچنین ازاهمیت واکسن و محافظت اجتماعی . اشاره ایی هم داشتیم به توصیه های بیل گیتس در مورد نقش جامعه بین المللی دربرنامه ریزی برای کنترل پاندمی ها .

لینک موضوعاتی که در این اپیزود مورد استفاده قرار گرفت:

*نقش هوش مصنوعی در تشخیص پراکندگی عفونت 

https://bluedot.global/

*نقشه تعاملی برای مونیتورینگ و ردیابی موارد بیماری

 https://gisanddata.maps.arcgis.com/

*تکنولوژی جدیدی تشخیص عفونت برمینای Lab-on-chip

https://vereduslabs.com/

*نقش تعیین توالی ژنوم در توسعه واکسن

https://www.businessinsider.com

*رباتهای نجات در پزشکی

https://edition.cnn.com/

*مقاله بیل گیتس در New England Journal

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762

اگر مواردی از فناوریهای نوین در کنترل اپیدمی ها سراغ دارید از طریق ایمیل futuremedicinepodcast@gmail.com با ما به اشتراک بگذارید

نظر خود را در مورد پاندمی و فناوری بنویسید.
captcha
نظرات در مورد پاندمی و فناوری