یادگیری معکوس و آموزش پزشکی

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۴:۲۱ | 14 | 00:15:32

Flipped Class

توضیحات در مورد یادگیری معکوس و آموزش پزشکی
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد یادگیری معکوس و آموزش پزشکی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد یادگیری معکوس و آموزش پزشکی