کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید19

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۱:۳۰ | 28 | 00:27:22

هوش مصنوعی و پزشکی

توضیحات در مورد کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید19

در این اپیزود از تجارب کشورهای مختلف در استفاده از خوش مصنوعی برای کنترل پاندمی کووید19 گفتیم.

آیا تا زمانیکه مقالات غیر مرتبط با رشته تخصصی در ارتقا اساتید دانشگاه به عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می شود! فرهنگ مطالعات میان رشته ایی و بین رشته ایی شکل خواهد گرفت؟

نظر خود را در مورد کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید19 بنویسید.
captcha
نظرات در مورد کاربرد هوش مصنوعی در کنترل اپیدمی کووید19